Sên biển sử dụng chính nọc độc của con mồi để sinh tồn

Có khoảng hơn 2000 loài sên biển đã được biết đến tính tới thời điểm này.
Video 06:03 10/08/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm