Cuộc thi có một không hai: Giải đấu Bắt cá mè trên mặt nước

Đây là một sự kiện thường niên nhằm kiểm soát số lượng loài cá mè trắng.
Video 18:19 09/08/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm