Thấy fan nữ đánh nhau, Tuấn Hưng lập tức làm ngay hàng động dù đang say sưa hát

Khi thấy dưới sân khấu xảy ra xô xát, Tuấn Hưng lại gần và định can ngăn nhưng may mắn bảo vệ đến kịp lúc.
Showbiz 1/25/2021 4:57:48 PM

An An(TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm