Người đàn ông dùng vài thủ thuật nhỏ, cá lũ lượt chui ra từ bụng gà, bắt cá chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Một người đàn ông luồn những chiếc móc sắt nhỏ bên trong con gà sống rồi để ở vũng nước. Lát sau, cá ồ ạt chui vào như bị mê hoặc. Quả nhiên, sức sáng tạo của con người là không giới hạn.
Đời Sống 5/2/2021 8:01:00 PM

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm