Ốc cối được thiên nhiên trang bị vũ khí tối tân có thể bắt và ăn thịt cá

Ốc cối là một chi ốc biển có kích thước đa dạng, là loài săn mồi và có nọc độc.
Video 15:03 10/08/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm