; Đang phiêu theo điệu nhạc mà bạn cứ giỡn nhây, người đàn ông có pha xử lý 'đi vào lòng đất' khiến dân tình cười ná thở | Phụ Nữ & Gia Đình

Đang phiêu theo điệu nhạc mà bạn cứ giỡn nhây, người đàn ông có pha xử lý 'đi vào lòng đất' khiến dân tình cười ná thở

Người đàn ông hát karaoke nổi đóa với người bạn giỡn nhây.
Hài Hước 10/17/2020 7:00:00 AM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm