; Đang đi trên đường, người đàn ông bỗng bỏ chạy thục mạng, xem lại camera ai nấy không tin vào mắt mình | Phụ Nữ & Gia Đình

Đang đi trên đường, người đàn ông bỗng bỏ chạy thục mạng, xem lại camera ai nấy không tin vào mắt mình

Sau khi chiếc xe máy chạy ngang qua, hố tử thần bỗng xuất hiện ngay sau lưng khiến người đàn ông khiếp vía chạy thục mạng.
Hài Hước 10/30/2020 2:09:51 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm