; Chán pha chế cocktail theo cách cũ, nam bartender đổ rượu vào miệng khách rồi châm lửa và cái kết toang toàn tập | Phụ Nữ & Gia Đình

Chán pha chế cocktail theo cách cũ, nam bartender đổ rượu vào miệng khách rồi châm lửa và cái kết toang toàn tập

Nam bartender đã có màn pha chế 'đi vào lòng đất' khi bật lửa đốt rượu trong miệng khách và điều bất ngờ sau đó.
Hài Hước 10/26/2020 3:01:19 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm