; Hậu va chạm giao thông 3 người vào đánh tài xế tới tấp | Phụ Nữ & Gia Đình

Hậu va chạm giao thông, 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông to cao lao vào đánh tài xế tới tấp

Sau va chạm giao thông, 2 người phụ nữ cùng một người đàn ông to cao lao vào đánh tài xế tới tấp khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.
Đời Sống 10/26/2020 7:36:45 PM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm