HOTLINE: 0909 750 307

Danh sách bạn đọc ủng hộ Góc nhân ái từ ngày 1/10/2019 đến 31/10/2019

Từ ngày 1/10/2019 đến ngày 31/10/2019, Chuyên trang báo điện tử Phụ nữ sức khỏe và Phụ nữ & Gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho những cảnh đời kém may mắn.

  • Danh sách bạn đọc ủng hộ góc nhân ái từ ngày 01/5/2019 đến 30/6/2019

    Danh sách bạn đọc ủng hộ góc nhân ái từ ngày 01/5/2019 đến 30/6/2019

    04/07/2019 16:22

    Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/6/2019, Chuyên trang báo điện tử Phụ nữ sức khỏe và Phụ nữ & Gia đình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho những cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về trong thời gian qua là: 14.338.000 đồng.

Xem thêm